Hulp aangeboden / Help offered

For English, see below.

Dit komt voor velen van jullie misschien als een verrassing, maar ik overweeg een carrière als (life) coach. Na verschillende cursussen van het Lefkoe Institute en het MasterHeart Institute gevolgd te hebben, voel ik me capabel om anderen te helpen met hun persoonlijke, professionele of spirituele ontwikkeling. Door je in contact te brengen met je gevoel, help ik je om je liefde voor jezelf te vergroten. Hierdoor word je minder afhankelijk van anderen voor erkenning en waardering. Je hoofd wordt rustiger. Je hebt geen behoefte meer aan afleiding in de vorm van alcohol, roken of te veel eten.

Beperkte liefde voor jezelf ligt ten grondslag aan een groot aantal angsten en gedragsproblemen waar we mee te maken kunnen krijgen. Daarom kan mijn begeleiding je helpen bij een groot aantal problemen:

 • perfectionisme en uitstelgedrag;
 • aardig zijn voor anderen maar niet voor jezelf (of: geen ‘nee’ kunnen zeggen);
 • eenzaamheid en sociaal isolement;
 • sociale angsten en fobiën;
 • podiumangst;
 • schuldgevoelens;
 • omgaan met trauma’s of verlies;
 • angst om een nieuwe identiteit aan te nemen (bijv. bij een carrièrewissel);
 • relatieproblemen;
 • woedeuitbarstingen;
 • depressie;
 • verslaving;
 • eetstoornissen;
 • problemen met je zelfbeeld of seksualiteit.

Ik bied het volgende aan:

 • 3 gratis coaching sessies (per persoon) van 1 tot 1,5 uur;
 • Via Skype, WhatsApp call of persoonlijk op een af te spreken locatie (ik vraag een reiskostenvergoeding voor locaties buiten Gouda).

Ben je iemand of ken je iemand die gebaat kan zijn bij mijn begeleiding? Neem dan contact met mij op.

De sessies zijn gratis omdat ik snel meer ervaring wil opdoen in dit vak.


This may come as a surprise to many of you, but I am considering a career as a (life) coach. After having followed several courses from the Lefkoe Institute and the MasterHeart Institute, I feel capable of helping others with their personal, professional or spiritual development. I help you to get in touch with your own feelings and to increase your self-love. This will make you less dependent on others for recognition and approval. Your mind will calm down. You no longer have a need for distractions in the form of alcohol, smoking or overeating.

A lack of self-love underlies a large number of fears and behavioral problems that we may face. That is why my guidance can help you with a large number of problems:

 • perfectionism and procrastination;
 • being kind to others but not to yourself (or: can not say ‘no’, ‘nice guy syndrome’);
 • loneliness and social isolation;
 • social fears and phobias;
 • stage fright;
 • feelings of guilt;
 • dealing with trauma or loss;
 • fear of adopting a new identity (e.g. during a career change);
 • relationship problems;
 • outbursts of anger;
 • depression;
 • addiction;
 • eating disorders;
 • problems with your self-image or sexuality.

I offer the following:

 • 3 free coaching sessions (per person) from 1 to 1.5 hours;
 • Via Skype, WhatsApp call or in person at a location to be agreed (I request a travel allowance for locations outside Gouda).

Are you someone, or do you know someone who can benefit from my guidance? Please contact me.

The sessions are free because I want to gain more experience in this field quickly.


I have worked with Jeroen Vrijkorte on various aspects of my personal and professional life for six months and can attest to a clear and definite improvement in both areas.

The support that he gives and the solution that he offers is more profound and long lasting than self-help technology: they are uniquely tailored to who you are and what you are experiencing at this moment to alleviate your present suffering. They will also allow you to awaken and evolve with inner strength and freedom.

Contact him and see if you can find the answers to your questions and the solutions to your problems as I have.

SLS


Stop ontevredenheid!

Ervaar je op dit moment pijn, verdriet, angst, onzekerheid, woede, jaloezie of ontevredenheid? Gebruik mijn gratis meditatie Terug in balans om je snel beter te voelen.

Nieuwe posts direct in je inbox?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe posts? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Deze verschijnt 2x per maand.

Als bedankje ontvang je mijn gratis meditatie Terug in balans.

Verwerken...

Bedankt! Je ontvangt een email ter bevestiging.

Zelfstandig werken aan jouw groei

Wil je meer handelingsvrijheid, meer presence en minder zorgen? Leer het gewoon thuis, vanuit je luie stoel, met mijn nieuwe cursus loslaten.

Samen werken aan jouw groei

Het snelst groei je met 1-op-1 ondersteuning van een goede coach of therapeut. Ik kan je helpen om jouw specifieke knelpunten boven tafel te krijgen en te genezen.

Plaats een reactie