Omgaan met een dwingende overheid

Voel jij je weleens bedreigd door een overheid, die steeds meer de totale controle wil hebben over jouw lijf en jouw leven? Dan sta je niet alleen.

We leven in een ongekende tijd, waarin we steeds meer een bepaald kader van dwang en controle ingedrukt worden. Het vereist steeds meer moed en vastberadenheid om zélf te bepalen hoe je leeft, en zélf te bepalen wat er wel of niet je lijf in gaat.

Uiteraard leidt dit tot hele grote spanningen in de samenleving, en bij velen onder ons. Veel mensen gaan mee in iets wat ze eigenlijk helemaal niet willen – simpelweg omdat het minder bedreigend voelt dan tegen de stroom in gaan. Dat heeft een prijs: het knaagt aan je, van binnen.

Anderen zijn oprecht bang voor mensen die zelf hun keuzes maken, en zien het als een daadwerkelijk gevaar dat deze mensen niet luisteren naar de aangewezen autoriteiten.

In deze post help ik je:

 • Omgaan met de emoties die deze tijd oproept;
 • Bij je eigen waarheid blijven;
 • Emotionele chantage voorkomen.

Dat we een nare tijd in gaan, lijkt me onvermijdelijk. Er is niks aan te doen. Waar je wel wat aan kunt doen, is hoe je reageert op de wereld om je heen. Wat de emoties met je doen. Daar kun je meer controle over krijgen.

Zodra je controle krijgt over je emoties, en bij je eigen waarheid blijft, word je een baken van rust en stabiliteit. En dat is niet alleen heel prettig voor jezelf, je helpt er ook anderen mee. Ook al doe je verder niks – alleen jouw energie en “presence” brengen al rust en genezing. Het is het beste wat je kunt doen voor jezelf en de wereld.

Omgaan met je emoties

Een moeilijke tijd, zoals de huidige, roept heftige emoties op. Hoe ga je daar mee om?

Angst

Deze tijd roept bij heel veel mensen angst op. Angst om ziek te worden, dood te gaan, of juist angst voor onze eigen overheid, voor de gevolgen van het beleid voor het eigen leven. Wat voor leven is er straks nog mogelijk, als je bijvoorbeeld niet gevaccineerd wilt worden? Het is inmiddels wel duidelijk dat onze overheid gaat proberen om die manier van leven zo moeilijk mogelijk te maken.

Eerder maakte ik al een EFT filmpje om de angst om ziek te worden te verminderen. Daarnaast helpt mijn cursus loslaten je om, onder andere, je angst voor de dood te verminderen. Maar wat doe je als je bang bent voor de autoriteiten?

Het is natuurlijk van de zotte dat je als “normaal mens” (dus geen crimineel) bang moet zijn voor de autoriteiten, maar helaas wordt het voor steeds meer mensen de realiteit. Er is nog maar ruimte voor één oppervlakkige, materialistische levensvisie. Wie anders, helderder, naar het leven kijkt, en bijvoorbeeld:

 • Ongehinderd wil ademen;
 • Vertrouwt op zijn/haar eigen immuunsysteem;
 • Kritiek heeft op het beleid;

Wordt al snel gezien als een “gevaar voor de samenleving”. En terecht, zo lang je begrijpt dat met “samenleving” de zittende macht bedoeld wordt.

Gedrag, wat anderhalf jaar terug nog doodnormaal was, kan nu leiden tot een heftige confrontatie met handhaving, de politie, of onnadenkende medeburgers die hobbypolitieagent geworden zijn. Tegelijkertijd zijn de grote nieuwsmedia begonnen met een ongekende haatcampagne, gericht tegen een ieder met een onorthodox gedachtegoed of levensstijl, om de toch al gespannen samenleving nog wat verder op te hitsen.

Het zijn daadwerkelijk gevaarlijke tijden.

Uiteraard brengt dit alles angst met zich mee. Die angst valt uiteen in twee hoofdgroepen:

 1. Angst voor specifieke situaties of gebeurtenissen;
 2. Een algemene angst voor de toekomst.

Angst voor specifieke situaties

In de eerste categorie vallen bijvoorbeeld angst om aangesproken of bekeurd te worden, als je je een keer niet aan de zoveelste willekeurige en onzinnige maatregel houdt. Ook angst voor fysiek geweld is daarbij heel reëel. Daarnaast kun je bang zijn voor gevolgen op de werkvloer als je je mening uit.

Deze angst is heel fundamenteel. Als je zo’n angst ervaart, probeer hem dan niet meteen weg te drukken – dat lukt toch niet. Ga liever je angst onderzoeken. Angst is oncomfortabel, maar leerzaam.

De angst die je voelt, dát is tirannie. Dat is het voornaamste “knopje” waarmee zogenaamde machthebbers je onder controle proberen te houden. Maar je angst is niet jouw vijand. Wees intiem met je angst. Je angst is voor jou, om je te beschermen. Dat anderen er misbruik van maken is jammer, maar niet de schuld van jouw angst. Jouw angst bedoelt het goed.

Het helpt soms om in te zien dat jouw angst een reflectie is. Jouw angst is een reflectie van de angst van de zogenaamde machthebbers. Want doodsbenauwd zijn ze, dat jij je angst durft te confronteren. Al hun macht is namelijk gebaseerd op de aanname dat jij je angst niet zult confronteren. Dat je gewoon zult doen wat ze zeggen, omdat je nou eenmaal bang bent.

Maar je hebt altijd de vrijheid om te doen wat jij wilt. Of je nou bang bent of niet. Je bent vrij en de enige met zeggenschap over jouw lichaam en over wat je wel of niet doet. Als jij je angst durft te confronteren, hebben anderen geen macht over jou. Hoe hoog hun positie ook is.

Wat verder kan helpen bij een specifieke angst, is de realisatie dat het jou niet kan raken. De angst niet, en datgene waar je bang voor bent ook niet. Je hebt als het ware een kern, een centrum van bewustzijn, dat door niets of niemand geraakt kan worden. Alles om je heen kun je kwijtraken. Maar jij bent niet alles om je heen. Je bent alleen de waarnemer van al deze krankzinnigheid. Wat er ook gebeurt: je kunt altijd terug naar je rol als waarnemer, simpelweg waarnemen wat er gebeurt, en constateren dat de waarnemer niet geraakt wordt.

Angst voor de toekomst

De tweede categorie angsten zijn vager. Het kan een algemeen gevoel van onbehagen zijn: “Waar gaat dit heen met de maatschappij?”, maar het kan je ook slapeloze nachten bezorgen. “Kan ik straks nog eten kopen?” of “Zijn mijn kinderen wel veilig op school?”. Hier hebben veel mensen terecht zorgen over.

Achtergrondangst, zoals ik het noem, uit zich vaak in angstgedachten. Een gevaar hierbij is dat angst en gedachten elkaar kunnen versterken.

Wanneer je doorhebt dat je last hebt van angstgedachten, helpt het om je aandacht terug te verplaatsen naar je lijf en dit moment. Wat is er nu aan de hand? Er zijn misschien allerlei doemscenario’s mogelijk, maar wat is er nu aan de hand, en wat kun je nu doen?

Het is de moeite waard om voorbereid te zijn op dingen die zouden kunnen gebeuren. Maar heel veel meer kun je niet doen. Je kunt niet nu een situatie in de toekomst oplossen. Heb vertrouwen dat je in de toekomst kunt ‘dealen’ met alles wat zich voordoet. Dat is écht zo: iedere moeilijke situatie brengt datgene met zich mee wat je nodig hebt om er door te komen. Moed, berusting.. het zal er voor je zijn, wanneer je het nodig hebt.

Boosheid

Naast angst zal de huidige tijd ongetwijfeld ook boosheid oproepen. Dat geldt voor beide “kampen”: je kunt ontzettend boos zijn omdat sommigen zich niet aan de maatregelen houden, daardoor nieuwe besmettingen veroorzaken, en met hun ongehoorzaamheid het probleem in stand houden. Of je kunt ontzettend boos zijn, omdat de meeste mensen zich juist wél aan de maatregelen houden, niet inzien dat het één groot complot is, en met hun gehoorzaamheid het probleem in stand houden.

Wat doe je met al die boosheid?

Zorg in de eerste plaats goed voor jezelf. Het is helemaal oké om boos te zijn. Probeer wel je boosheid te kanaliseren, zodat je geen domme dingen zegt of doet, of je boosheid onbedoeld afreageert op je geliefden.

De boosheid moet uit je lichaam, zoveel is zeker. Kijk of je iets kunt vinden om het er uit te laten: een kussen, een boksbal, iets om tegen te schoppen of te slaan. Liefst iets waaraan je je niet kunt verwonden.

Je boosheid uiten helpt om de intensiteit te verminderen. Maar er zal wat achter blijven. Daar kom je alleen van af door je te verplaatsen in de ander, degene waar je boos op bent.

Uiteindelijk zijn we allemaal kwetsbare, onzekere wezens die op de één of andere manier proberen te overleven. Zelfs als je helemaal “puur” of “Zen” bent, is de maatschappij ontzettend lastig te navigeren. Laat staan als je de nodige psychologische bagage bij je draagt, zoals vrijwel iedereen.

De persoon waarop je zo boos bent, voelt zich diep van binnen misschien:

 • niet goed genoeg;
 • machteloos;
 • onzeker;
 • ellendig.

Daarnaast is die persoon waarschijnlijk bang om alleen te zijn en om dood te gaan.

Als je daar zelf minder last van hebt, kan het moeilijk zijn om je voor te stellen hoe zeer deze emoties iemands psyche kunnen beïnvloeden. En hoe onzichtbaar die beïnvloeding vaak is voor de persoon zelf.

Je boosheid kan zich ook richten op machthebbers, grote bedrijven, autoriteitsfigureren, de media, etc. Deze boosheid komt voor uit de combinatie van twee dingen:

 1. Het besef dat je geen controle hebt over bepaalde dingen;
 2. Het idee dat je de controle moet hebben om te kunnen overleven (of om een geliefde te beschermen).

Het eerste punt doe je niks aan, want het klopt gewoon. “Life just happens” – we hebben geen controle over ons leven. Vrije wil bestaat niet.

Het tweede punt kun je wél veranderen. Het komt voor uit een illusie van ons “ego”, om het zo te noemen, dat we als een soort klein duimpje maar moeten zien op te boksen tegen de grote boze buitenwereld, die klein duimpje niet serieus neemt en zelfs dreigt te verpletteren.

Iedere illusie lijkt de realiteit. Als je deze vorm van boosheid ervaart, dan voelt het ook echt alsof je in een strijd zit, een oorlog tegen het kwaad. Deze strijd bestaat alleen in je hoofd. Het is onderdeel van jouw proces van bewustwording.

Je kunt niet uit deze strijd komen met een intellectueel inzicht, en ook niet door de strijd te winnen of te verliezen. De enige uitweg is een emotioneel proces, waarbij je een diep vertrouwen ontwikkelt in God of het universum – dat het goed is (niet goed komt!) – en dat je dus niet zelf de controle kunt hebben of hoeft te hebben.

Op deze plek is berusting, humor en lichtheid.

Moedeloosheid

Misschien ervaar je dat je weinig grip hebt op de wereld, je leven, of bepaalde aspecten van je leven. Als je ontevreden bent over één van die dingen, en je kunt het niet veranderen, dan kan dat leiden tot moedeloosheid.

In moedeloosheid wil je niet te lang blijven hangen, want het zuigt al je energie weg, en je krijgt niks meer gedaan.

Wat doe je met je moedeloosheid?

Zoals met alle onplezierige emoties, is de beste omgang goudeerlijk (voor jezelf) uitspreken en accepteren wat er is. EFT therapie, met jezelf of met een therapeut, kan hier heel goed bij helpen. Spreek het gewoon uit:

 • Ik baal van …, en ik baal er nog meer van dat ik er niks aan kan doen.
 • Ik wil … niet, maar mijn mening wordt niet serieus genomen of begrepen. En daar baal ik van.
 • Ik ben niet hoopvol voor de toekomst.

Dit soort “negatieve” dingen uitspreken, werkt gek genoeg bevrijdend. Je hoeft niet meer te doen alsof je positief bent, het masker mag af – ook voor jezelf. Geef maar toe dat je moedeloos bent, en laat het er zijn. Het is oké.

Daarnaast is het belangrijk om niet in gedachten te blijven hangen. Ga naar het gevoel van moedeloosheid, verwelkom het. Merk je dat er moedeloos-makende gedachten komen? Spreek ze uit, maar laat ze daarna links liggen. Het is maar een gedachte, en geen enkele gedachte is waar. Parkeer de gedachte en ga terug naar je gevoel.

Hoop

Hoop wordt vaak gezien als een positieve emotie, maar dat is het niet. Hoop is het voorstadium van frustratie. Pas dus op wanneer je hoop voelt.

Hoop is een ontsnapping aan de werkelijkheid in dit moment, en een ontkenning van je eigen kracht in dit moment. In plaats van te leren omgaan met de gevoelens die je nu hebt, maak je jezelf afhankelijk van iets wat in de toekomst misschien gaat gebeuren. Of je maakt jezelf afhankelijk van een ander, die het probleem voor je gaat oplossen. In de praktijk gebeurt dat niet. Met hoop houd je dus jezelf voor de gek.

Als je hoop voelt, vraag jezelf dan: “Wat wil ik niet voelen”? Hoop is een afleiding van iets wat je nog niet kunt accepteren, maar het is niet meer dan een doekje voor het bloeden.

Echte vrijheid en gelijkmoedigheid zit niet in hoop (wat ieder moment frustratie kan worden), maar in het ervaren en accepteren van wat er nu is. Is er nu onrecht, en voel je boosheid? Accepteer dan je boosheid. Het is geen probleem. Laat het er gewoon zijn. Je hoeft het niet weg te drukken met de hoop dat er ooit gerechtigheid zal zijn. Die komt er niet. De maatschappij is niet rechtvaardig, is het nooit geweest, en zal het nooit worden.

Het klinkt misschien gek, maar het is in deze tijd zo belangrijk om geen hoop te hebben. Hoop maakt je fragiel en afhankelijk. Allerlei gebeurtenissen, waar je geen enkele invloed op hebt, kunnen jouw gemoedstoestand beïnvloeden. Zo sta je niet in je kracht, en ga je energie zuigen van je omgeving.

Ga uit hoop, stop met die rare focus op de toekomst, ga kijken wat er nu is en accepteer het. Pijn, verdriet, boosheid, angst. Laat het er allemaal zijn. Op die manier wordt je, uiteindelijk, juist een rustpunt en steunpilaar voor je omgeving. Ze zullen je nodig hebben!

Uiteraard kan ik je, als dat nodig is, ondersteunen bij dit proces. Neem contact met me op voor een proefsessie.

Blijf bij je eigen waarheid

Het vereiste grote oplettendheid, om in deze tijd te blijven zien wat waar is, en wat onzin. Het is heel gemakkelijk om onbewust beïnvloed te worden door stemmingmakerij. Let vooral op voor de gedachte: “Ik snap niks van die mensen”. Deze gedachte is een teken dat je eenzijdige informatie tot je hebt gekregen.

Kijk geen TV

Ik heb al een hele tijd geen TV meer. Dat was al die tijd al fijn, maar het is nu belangrijker dan ooit om geen TV te kijken. De gevolgen van TV kijken zijn voorspelbaar:

 • De wereld wordt ingewikkeld en onbegrijpelijk;
 • Je wordt bang;
 • Je gaat je medemens haten.

De gevolgen van je TV wegdoen zijn ook voorspelbaar:

 • Je leven wordt stukken eenvoudiger;
 • Je wordt minder bang;
 • Je ontwikkelt meer empathie.

De TV heeft misschien wat oppervlakkige voordelen, bijvoorbeeld:

 • Afleiding, vermaak, entertainment;
 • Je kunt meepraten bij de koffiemachine en doen alsof je intelligent en geïnformeerd bent.

Maar is dat echt belangrijk? En is dat wat je wil?

Als je een relatief comfortabel leven wilt vol geruststellende illusies, dan zal de TV niet teleurstellen. Als je iets wilt begrijpen van jezelf, de wereld, of iets van de waarheid wilt zien: doe die TV dan weg!

Zoek mensen die je ondersteunen

Misschien voel je je soms eenzaam, omdat je “de enige” bent die op een bepaalde manier denkt. Dat is niet waar! Er zijn talloze mensen die hetzelfde denken als jij. Ga ze opzoeken, dat geeft zo veel steun.

De massa bestaat uit dommeriken

Veel mensen werken bewust of onbewust met de aanname, dat als heel veel mensen iets denken of vinden, dat het dan wel zo zal zijn. Doe jezelf een plezier, en laat deze aanname los! Door de eeuwen heen heeft “de massa” bestaan uit mensen die niet zelfstandig kunnen nadenken. Dit geldt zowel voor hoog- als laagopgeleide mensen. Waarom zouden deze mensen jou iets kunnen leren?

Ik vind vaak zelf de tegenovergestelde aanname bruikbaarder: als heel veel mensen iets denken of vinden, dan is het waarschijnlijk niet waar. Ik ga altijd op zoek naar mensen die buiten de “mainstream” denken. Dit zijn interessante mensen waar je veel van kunt leren, zelfs al hebben ze niet helemaal gelijk. Er zit altijd een kern van waarheid in hun verhaal.

Gun jezelf de vrijheid om je geen reet aan te trekken van wat de grijze meerderheid allemaal denkt, vindt of doet. Het zijn dommeriken!

Voorkom emotionele chantage

Eén van de meest verwerpelijke aspecten van onze huidige, dwingende overheid is dat emotionele chantage een gangbaar beleidsinstrument geworden is. Het wordt zelfs schaamteloos toegepast op kinderen van alle leeftijden – die van nature al erg beïnvloedbaar zijn.

 • Je doet het voor een ander;
 • We doen het samen;
 • Wees geen egoïst.

Dit soort zinnetjes wordt bedacht door mensen die jou willen gebruiken – nooit door mensen die het beste met je voor hebben!

Het is helaas heel gewoon geworden om je doelen te bereiken door bij gevoelige mensen in te spelen op hun (al dan niet onderdrukte) gevoelens van schaamte en schuld, op hun verlangen om “er bij te horen” en een “goed mens” te zijn. Je moet heel sterk in je schoenen staan om daar niet aan toe te geven.

Een heel goed boek om minder gevoelig te worden voor emotionele chantage is Lindsay Gibson’s tweede boek: Recovering from Emotionally Immature Parents. De gevoeligheid voor emotionele chantage is bijna altijd ontstaan in de ouder-kind relatie, en dit boek helpt je om dat aspect te genezen. Gibson focust zich op emotioneel onvolwassen ouders, maar haar hulpmiddelen zijn net zo toepasbaar op overheidsbeleid. De overheid gedraag zich immers als een emotioneel onvolwassen ouder.

Wees géén goed mens

Daarnaast wil ik je op het hart drukken om geen goed mens meer te hoeven zijn. Je bent het al! Het maakt niet uit wat je doet of niet doet. Je bent een goed mens!

Door de eeuwen heen hebben politici mensen verteld wat ze moesten doen om “goed” te zijn. Bidden, dieren slachten, geld geven aan de kerk, geld geven aan hulporganisaties, whatever. Het waren allemaal leugens. Je bent goed, gewoon omdat je bent. Punt. Je hoeft er helemaal niks voor te doen of te laten.

Wie beweert dat je iets moet om “goed” te zijn, is iemand die zeggenschap wil over jouw leven. Laat het niet toe! Houd de zeggenschap over je leven gewoon lekker zelf. Weet dat je altijd goed bent, wat je ook doet of niet doet.

Conclusie

Het is een rare tijd, waarin heel veel onrecht, dat er altijd al was, zichtbaar en voelbaar wordt. Wie eigenwijs leeft volgens zijn eigen persoonlijke waarden, zal enorm onder druk gezet worden om mee te doen met de massa. Wie echter zichzelf verloochent, zal iedere dag een stukje menselijkheid en levensgeluk verliezen.

Zoals altijd is het extreem belangrijk om de aandacht van buiten naar binnen te verplaatsen. Maak je niet druk om wat anderen doen, wat anderen vinden. Dat is aan hun. Wat doe je zelf? Wat doe je niet? Hoe voelt het? Ga naar je gevoel. Daar vind je de waarheid.

Daarnaast is het belangrijk om je aandacht te verplaatsen van de toekomst naar nu. We weten niet hoe lang deze periode gaat duren. Uiteindelijk zal “het systeem” in elkaar storten. De maatschappij is niet houdbaar, want hij is gebouwd op doen alsof, leugens en valse beloften. Maar wanneer het precies in elkaar klapt, is niet te zeggen.

Kijk dus liever naar wat jij kunt doen: je aandacht verplaatsen van de toekomst naar nu. Dat kun je altijd doen, wanneer je je zorgen maakt over de toekomst, of, erger nog, hoop krijgt. Ga terug naar nu. Is er nu pijn, verdriet, boosheid? Voel het. Is er nu niks aan de hand, zit je gewoon thuis op de bank, of lekker in het zonnetje? Geniet dan van dit moment, zonder zorgen voor de toekomst. Dit moment is alles wat je ooit zult hebben, dus koester het.

Stop ontevredenheid!

Ervaar je op dit moment pijn, verdriet, angst, onzekerheid, woede, jaloezie of ontevredenheid? Gebruik mijn gratis meditatie Terug in balans om je snel beter te voelen.

Nieuwe posts direct in je inbox?

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe posts? Meld je dan aan voor mijn nieuwsbrief. Deze verschijnt 2x per maand.

Als bedankje ontvang je mijn gratis meditatie Terug in balans.

Subscription Form

Zelfstandig werken aan jouw groei

Wil je meer handelingsvrijheid, meer presence en minder zorgen? Leer het gewoon thuis, vanuit je luie stoel, met mijn nieuwe cursus loslaten.

Samen werken aan jouw groei

Het snelst groei je met 1-op-1 ondersteuning van een goede coach of therapeut. Ik kan je helpen om jouw specifieke knelpunten boven tafel te krijgen en te genezen.

Plaats een reactie